Az ügyészség tiltsa be a Jobbikot!

Azért,mert az egyesülési törvény 2. § (2-3) szerint:

(2) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alkotmány 2. §-ának (3) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.

(3) Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre.

Az Alkotmány 70/A.§ (2): (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
Tehát a rasszista pártprogram nincs összhangban az Alkotmánnyal. Fegyveres szervezet sem hozható létre, tehát hogy a Jobbiknak saját csendőrsége legyen, ellentétes az egyesülési joggal.

Továbbá, az Alktomány 2. § (3): (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

Az ügyészség dolga, hogy fellépjen a törvénysértő párt ellen. Hogyha jogállamban élünk, az ügyészségnek be kell tiltania a Jobbikot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése